Home Tích hợp CRM-ERP Mối quan hệ giữa phần mềm CRM và ERP

Mối quan hệ giữa phần mềm CRM và ERP

Mối quan hệ giữa phần mềm CRM và ERP đối với hoạt động kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp, nên ứng dụng 2 phần mềm này ra sao để được hiệu quả cao nhất. Cả hai hệ thống CRM và ERP xử lý danh sách những người liên hệ, danh sách các công ty, báo giá, đơn đặt hàng và dự báo… và chúng có thể xử lý chi tiết đơn hàng, lịch gửi và hóa đơn…
Giải pháp RM và ERP giúp bạn tập trung vào mối quan hệ của tổ chức với từng cá nhân – bao gồm khách hàng, người dùng dịch vụ, đồng nghiệp hoặc nhà cung cấp – trong suốt vòng đời của bạn với họ
Phần mềm CRM và phần mềm ERP
– Một chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp đã nhận định rằng phần mềm CRM mang tính định hướng còn mang tính động lực là phần mềm ERP.
– Doanh nghiệp cần nhìn nhận CRM như là một chiến lược kinh doanh chứ không chỉ đơn thuần là dịch vụ khách hàng. Hệ thống CRM trở thành một yếu tố quan trọng và cần thiết trong hệ thống quản lý kinh doanh của bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào. Tại Việt Nam, có 2 hệ thống quản lý được quan tâm triển khai trong doanh nghiệp là phần mềm CRM và phần mềm ERP.
– Khi triển khai một trong các hệ thống này thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chắc chắn được cải thiện và tăng nhanh. Nhưng nếu doanh nghiệp muốn kết hợp triển khai cả phần mềm CRM và phần mềm ERP cùng một lúc thì liệu có thể phát sinh xung đột giữa các hệ thống được triển khai hay không?
– Nếu doanh nghiệp đã triển khai phần mềm ERP thì có cần thiết phải triển khai hệ thống CRM hay không? Nếu triển khai CRM thì có thể sử dụng nguồn tài nguyên đã có của hệ thống ERP đã triển khai hay phải xây dựng lại từ đầu? Trong điều kiện chỉ có thể triển khai được một hệ thống thì nên triển khai hệ thống nào?


Mối quan hệ giữa phần mềm CRM và phần mềm ERP
– Về định hướng, phần mềm CRM định hướng tập trung chủ yếu vào khách hàng. Hệ thống CRM đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu, tìm hiểu, thống kê để xác định được những nhu cầu của khách hàng ở hiện tại và trong tương lai. Phần mềm quản lý khách hàng sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp thông qua các quy trình, thủ tục được quy định nhằm thu thập thông tin từ khách hàng trong quá trình thống kê, phân tích, đánh giá và rút ra những nhận định cần thiết. Giải pháp này sử dụng chương trình CRM để lưu giữ, thu thập số liệu cá nhân của khách hàng tuân theo các thủ tục, các mẫu biểu áp dụng của bộ phận bán hàng và tiếp thị.
– Mục đích của phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng CRM là duy trì và tìm kiếm mới các nguồn lực là khách hàng. Mục đích của phần mềm ERP là hoạch định các nguồn lực đang có sẵn trong donh nghiệp nhằm làm tăng hiệu quả kinh doanh.
– Đối tượng chính mà ERP hướng đến là các nguồn lực của doanh nghiệp như: tài chính, vật tư, hàng hoá, tài sản, nhân công…Còn với CRM chính là khách hàng của doanh nghiệp dù họ chưa mua hàng, đã và đang sử dụng sản phẩm hay sẽ mua sản phẩm của doanh nghiệp trong tương lai.
– Nếu như định hướng của ERP hướng tới các mối quan hệ giữa các nguồn lực bên trong của doanh nghiệp thì phần mềm quản lý khách hàng hướng tới các mối quan hệ giữa các nguồn lực và khách hàng của doanh nghiệp.
– Công cụ thực hiện của CRM và ERP đều ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiểu quả cao nhất. Thủ tục và quy trình làm việc của hai hệ thống này đều do nhà quản lý xây dựng và được thực hiện tự động bằng phần mềm.
– Trong một thời gian dài, nhiều nhà sản xuất phần mềm đã sai lầm khi cho rằng phần mềm ERP chỉ là một hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp bao gồm một số mô đun cơ bản như: tài chính, quản lý kho, quản lý nhân sự, chấm công… Còn những thành phần giao tiếp với bên ngoài như phần mềm quản lý khách hàng không được coi là những thành phần cơ bản của ERP.


– Trong khi đó, bài toán hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp đặt ra vấn đề phải tính đến toàn bộ những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh tức là việc liên kết, phát huy toàn bộ nguồn lực của doanh nghiệp cả trong và ngoài để đạt được mục tiêu đem lại quyền lợi cho các thành viên cũng như lợi ích của khách hàng. Xét về hoạt động triển khai thì CRM và ERP gần gũi với nhau khi cùng là một tổ hợp giữa các thủ tục quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin. Mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa CRM và ERP có thể hình dung qua các thủ tục, quy trình được văn bản hóa trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp chính là nền tảng để triển khai phần mềm CRM và phần mềm ERP. ERP và CRM là một bước giúp hiện thực hóa các quy trình trên giấy của hệ thống quản lý. CRM có một phần giao thoa, bao hàm với ERP. Về lý thuyết, CRM có liên quan đến khách hàng, một nguồn lực mà thực chất là mục tiêu, là động lực phát triển của doanh nghiệp nên nó phải nằm trong định hướng phát triển chung của doanh nghiệp và là một thành phần quan trọng của phần mềm ERP. Với chức năng duy trì, mở rộng và tìm kiếm khách hàng, một nguồn lực có tính bất định cao, CRM trợ giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược kinh doanh, từ đó phát triển kinh doanh trên cơ sở phát huy toàn bộ nguồn lực có được thông qua hệ thống ERP. Mặt khác, việc quản lý toàn diện các nguồn lực bằng hệ thống ERP sẽ tạo điều kiện để tập trung giải quyết những vấn đề mà hệ thống CRM phải đối mặt như: tài chính, nhân lực cho chiến dịch tìm hiểu sự trung thành của khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ
Công Ty Cổ Phần GTC Telecom
Địa chỉ: Số 49 Trung Kính – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 024.777.99.777
E- mail: contact@gtctelecom.vn
https://giaiphapcloudpbx.com

Khách hàng tiêu biểu

Tích hợp hệ thống CRM

Tích hợp đầu số cố định

Tích hợp đầu số di động