Tích hợp Auto Call

Auto Call Tích hợp nhanh chóng các tính năng gọi thoại, gọi hình, SMS, chat vào app/web của bạn. Gọi tự động (Auto call / Voice broadcast) Tạo các cuộc gọi tự động (phát các file ghi âm sẵn hoặc dùng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói) để quảng bá sản phẩm hay nhắc nhở khách hàng.