Cấu hình hàng đợi trên tổng đài ảo

Bạn đã biết tổng đài ảo có thể cấu hình hàng đợi cuộc gọi chưa? không quá khó để thiết lập nó nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng chúng. Hôm nay, GcloudPBX sẽ hướng dẫn bạn cách Cấu hình hàng đợi trên tổng đài ảo hoàn chỉnh chi tiết và đơn giản nhất để bạn có thể tự làm được. Các đối tượng hàng đợi cuộc gọi là...