GCloudPBX tích hợp tổng đài ảo vào CRM

Với hệ thống truyền thông hiện nay của bạn có đáp ứng được nhu cầu cho doanh nghiệp bạn hay không? bạn cần điều gì đó chuyên nghiệp hơn cho mỗi cuộc gọi vào của khách hàng, bạn cần thống nhất hệ thống tổng đài & hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CRM, ERP…) của bạn ? GCloudPBX cung cấp dịch vụ Tích hợp tổng đài Ảo Vào CRM là giải pháp tích hợp hệ thống truyền thông tốt nhất cho doanh nghiệp hiện nay