GIẢI PHÁP CLOUD PBX ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ

Nâng cấp hệ thống điện thoại lỗi thời của bạn với dịch vụ thoại cấp doanh nghiệp được phân phối từ Cloud. Giải pháp Cloud PBX của chúng tôi cung cấp điện thoại Thoại qua IP (VoIP) đáng tin cậy với hơn 75 tính năng và tích hợp dễ dàng với nhiều phần mềm ERP, CRM và năng suất.

– Kế hoạch gọi điện linh hoạt! Không giới hạn, đo sáng, chia sẻ và gộp phút.
– Loại bỏ dịch vụ và chỉ tay vào nhà cung cấp tổng đài, nhà mạng, ISP và kỹ thuật dữ liệu.
– Quản lý dịch vụ đầu cuối – không còn cơ hội nào trên mạng WAN, giám sát QOS và MOS chủ động cho chất lượng thoại.
– Loại bỏ CAPEX, trả tiền theo dự đoán như mô hình sử dụng.
– Kinh doanh liên tục với chuyển đổi dự phòng tự động tiên tiến.

Tính năng suất của Cloud PBX

Tính năng suất của Cloud PBX

– 3 – Cách gọi
– Dịch vụ điều hành
– Ứng dụng cho iPhone và Android
– Tiếp viên tự động
– Hội nghị âm thanh
– Đèn bận
– Trung tâm cuộc gọi
– Thu âm cuộc gọi
– Chờ cuộc gọi / Giữ
– ID người gọi với Hỗ trợ tên
– Trò chuyện
– DID – Hoa Kỳ, quốc tế và miễn phí
– Danh sách thư mục
– Và hơn thế nữa…

 

Bài hay phải đọc

You cannot copy content of this page